Kyberprostor je pro adolescenty rizikový a ovlivňuje systém jejich hodnot, ukazuje výzkum olomouckých psychologů
Věda a výzkum
Foto: Shutterstock

Kyberprostor je pro adolescenty rizikový a ovlivňuje systém jejich hodnot, ukazuje výzkum olomouckých psychologů

Vůbec poprvé se na území České a Slovenské republiky věnovali psychologové tomu, jaký vliv má na adolescenty ve věku 11–19 let internet a s ním spojené sociální sítě. Z výzkumu odborníků z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (FF UP) vyplynulo, že se u uvedené skupiny mladých lidí, využívajících internet víc než dvě hodiny denně, snižují autonomní, spirituální i společenské hodnoty.

07.01.23

Kyberprostoru a jeho souvislosti s hodnotovým systémem vybrané skupiny mladých lidí se psychologové z FF UP věnují od roku 2019. Výzkumu samého, v němž odborníci využili několik dotazníkových metod, se zúčastnilo přes 3 700 respondentů – studentů českých a slovenských středních škol, gymnázií, učilišť i druhého stupně základních škol. Školy na Slovensku i v České republice byly vybrány náhodně s cílem zjistit, jak adolescenti internet a s ním spojené sociální sítě využívají. Část byla sbíraná prostřednictvím škol, část online. Studenti se v dotaznících setkali s dotazy typu: kolik máte k dispozici dat nebo kolik hodin na internetu, sociálních sítích a hraním digitálních her trávíte v pracovních dnech a dnech volna. Vědce z FF UP také zajímalo, jestli hrají na internetu hry, jaká sledují videa, jestli sledují influencery, youtubery, případně jaké, a zda se na sociálních sítích někdy nechají vyprovokovat.

„Z výsledků vyplynulo, že u adolescentů, kteří internet používají déle než dvě hodiny denně, klesají hodnoty autonomní, spirituální i společenské. Například jsme u nich zaznamenali nižší míru benevolence i hédonismu,“ uvedla doktorandka katedry psychologie FF UP Barbora Považanová, která se na uvedeném výzkumu podílela mimo jiné v rámci své disertační práce. Z dotazníkového šetření podle ní také vyšlo najevo, že část uvedené věkové skupiny sleduje a sdílí videa, která znehodnocují lidský nebo zvířecí život. „Jsou tak často otupělí vůči hodnotám, vůči sobě, společnosti, tradici, vůči nastavení, co je v určité společnosti správné a co ne. Určitě by společnost měla popřemýšlet nad regulací videí, měly by v úvodu obsahovat piktogramy, jaké například využívá Česká televize,“ dodala.

Zajímavé zjištění přinesl výzkum i v té části, která se věnuje influencerům. Výsledky šetření potvrdily, že influenceři adolescenty v určité míře ovlivňují, jejich názory v nějaké míře přebírá 39,34 % dotazovaných dívek a chlapců. „Zdá se, že sledováním určitých influencerů chtějí dosáhnout většího úspěchu a získat moc nad druhými lidmi. Je k zamyšlení, jaké lidi adolescenti vlastně sledují, protože jsou jimi často ovlivněni a snaží se je napodobovat. Ve výsledku chtějí být i tím, kým nejsou,“ doplnila Barbora Považanová.

Nynějším cílem vědců je shrnout výstupy šetření v metodických postupech pro práci s dospívajícími lidmi, kteří jsou ohroženi problémovým a závislostním užíváním internetu, digitálních her a sociálních sítí. Výsledky výzkumu shrne i připravovaná monografie, která mimo jiné obsáhne i teoretická východiska, jež se zaměřují na hodnotové systémy. Už nyní se získaná data dostávají prostřednictvím odborných konferencí věnovaných prevenci rizikového chování k preventistům. Odborníci z olomoucké katedry psychologie věří, že je využijí v intervenčních programech. 

Téma výzkumu s názvem Hodnotový systém súčasných českých a slovenských adolescentov pod vplyvom internetu (Barbora Považanová, Martin Dolejš, Gabriel Kňažek, Katarína Banárová, Jaroslava Suchá) uspělo v grantové výzvě pro doktorandy FF UP, výzkum samý pak našel finanční podporu IGA FF UP. 

Výstupy z výzkumu:

– Názory influencerů (youtuberů/instagramerů atd.) přebírá 39,34 % dotazovaných dívek a chlapců.

– 61,87 % adolescentů má profily na sociálních sítích, na kterých není ve spojení s rodinnými příslušníky.

– 8,94 % dívek a chlapců odpovědělo, že jsou hlavně přispěvovateli, než by byli jen konzumenty.

– Používání internetu: na zábavu – 83,99 %; na vyhledávání informací – 81,85 %; kvůli škole/vyučování – 72,54 %; na komunikaci – 55,91 %; na hraní her – 48,70 %.

– Hlavní účet má 43,03 % adolescentů na Instagramu. Průměrný věk, kdy si zakládají hlavní účet na sociálních sítích, je mezi 10. a 11. rokem věku.

– Videa znehodnocující lidskou nebo zvířecí důstojnost či život sleduje pro zábavu 26,40 % adolescentů. Nevhodné obsahy jich pak sdílí 10,37 %. Jen 15,74 % rodičů ví vždy, co jejich potomek dělá na internetu.

– Adolescenti bez účtu na sociálních sítích: vyšší hodnoty konformity, bezpečnosti a tradice. Adolescenti s účtem na sociálních sítích: vyšší hodnoty samostatnosti, stimulace, hédonismu, úspěchu, moci, benevolence a univerzalismu.

– Adolescenti bez účtu na sociálních sítích: vyšší průměr ve spirituálních hodnotách, nižší průměr v autonomních hodnotách, vyšší úcta, věrnost a pokora. Adolescenti online do dvou hodin denně: vyšší průměr ve všech typech hodnot. Adolescenti online nad dvě hodiny denně: nižší hodnoty ve všech typech hodnot.

 

ZDROJ

Související

Lockdowny přinesly mnohonásobný nárůst sexuálního zneužívání dětí online

Nadace Internet Watch Foundation (IWF) uvádí, že její data ukazují, jak predátoři využili situace. Sociálních média naprala na ještě větší popularitě na začátku roku 2020, kdy vypukla pandemie. V loňském roce IWF zaznamenala více než 63 000 webových stránek zobrazujících děti v choulostivých...


Instagram a Facebook si nechají za ověření účtu platit

Meta Verified bude stát 11,99 $ měsíčně na webu nebo 14,99 $ pro uživatele iPhonů. Tato novinka začala nejdříve platit v Austrálii a na Novém Zélandu. Mark Zuckerberg, výkonný ředitel společnosti Meta, uvedl, že tento krok zlepší zabezpečení a autentičnost aplikací sociálních médií. Tento krok...


Musk údajně prosadil změnu algoritmu, aby zvýhodnil své tweety

Elon Musk naléhal na inženýry na Twitteru, aby upravili algoritmus sociální sítě tak, aby upřednostňoval jeho tweety, což vedlo k zahlcení uživatelů Twitteru Muskovými tweety. Uvedl to specializovaný magazín Platformer . Majitel a generální ředitel Twitteru nesl nelibě, že jeho tweet na podporu...