Zásady užívání síťových identifikátorů

Při poskytování svých služeb a zpřístupňovaní svého obsahu uživatelům internetových stránek www.6Dhub.cz (dále také jen jako „6dhub.cz“)  Bflow Agency, a.s., IČO: 24168858, se sídlem Bucharova 1314/8, Stodůlky (Praha 13), 158 00, Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24644 ("Bflow Agency, a.s. " nebo „6dhub.cz“). různé síťové identifikátory, tzv. cookies. Bez cookies by bylo procházení internetových stránek mnohem složitější a v některým případech dokonce nemožné.

Co jsou to cookies?
Cookies jsou malé datové soubory, které se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí internetového prohlížeče. Bez těchto souborů by bylo procházení internetových stránek složitější a uživatelsky méně příjemné. Díky cookies si navštívená internetová stránka zapamatuje úkony a nastavení uživatele, jako je například jazyk, font písma a další možnosti pro zobrazení stránky, a ten je tak nemusí opakovaně zadávat Díky cookies je tak opakovaná návštěva internetových stránek snazší a produktivnější.

Druhy cookies
Cookies lze rozdělit jednak podle jejich doby použití a jednak podle toho, který subjekt je na váš počítač umístí. Dle doby použití se cookies dělí na dvě následující kategorie:

 • Krátkodobé (session cookies), které se z počítače automaticky vymažou ihned po zavřeni prohlížeče. Tyto cookies jsou nezbytné pro řádnou funkčnost internetových stránek.
 • Dlouhodobé (persistent cookies), které zůstávají v počítači uloženy po dlouhou dobu v závislosti na nastavení internetového prohlížeče s tím, že je možné jejich manuální odstranění. Tyto cookies jsou vhodné pro snadnější a pohodlnější orientaci uživatelů na internetových stránkách.

Podle toho, kdo cookies vytváří a ukládá do vašeho počítače, rozdělujeme cookies do dvou kategorií:

 • Cookies první strany (first party cookies) jsou vytvářeny přímo ze strany správce údajů, který provozuje navštívené internetové stránky. Nejčastěji slouží k zajištění základních funkcí internetových stránek.
 • Cookies třetích stran (third party cookies) jsou vytvářeny správci údajů odlišnými od provozovatele navštívené internetové stránky. Nejčastěji se jedná o cookies provozovatelů reklamních služeb nebo cookies pro analýzu návštěvnosti internetových stránek.

K čemu používáme cookies?
6dhub.cz používá cookies v případě, že navštívíte její internetové stránky, a to zejména k následujícím účelům:

 • Přizpůsobení nastavení internetových stránek z hlediska personalizace nastavení pro uživatele.
 • Zapamatování údajů ohledně přihlášení a odhlášení pro registrované uživatele.
 • Sledování statistických dat a údajů, které je nezbytné pro zjištění a vyhodnocení obsahu, který uživatele internetových stránek 6dhub.cz zajímá. Díky cookies je tak 6dhub.cz schopna přizpůsobit obsah internetových stránek na míru konkrétního uživatele. K sledování statistických dat ohledně návštěvnosti využívá 6dhub.cz rovněž služeb externích dodavatelů, kteří mají vypracovaný vlastní efektivní systém ochrany osobních údajů.
 • Zabezpečení internetových stránek. Cookies pomáhají 6dhub.cz například k ověřování uživatelů, prevenci podvodných jednání a ochraně uživatelských dat.
 • Reklama a marketingová činnost. Cookies rovněž pomáhají 6dhub.cz k přizpůsobení reklamy dle zájmů jednotlivých uživatelů internetových stránek, což umožňuje zobrazovat uživatelům internetových stránek relevantní reklamu, která j. Na internetových stránkách 6dhub.cz se navíc nacházejí také cookies inzertních systémů, které slouží k získání statistických účelů ohledně efektivnosti reklamy. Prostřednictvím internetových stránek 6dhub.cz tak mohou být ve vašem počítači uloženy rovněž cookies subjektů od 6dhub.cz odlišných. Inzertní systémy přitom mají vypracovaný vlastní efektivní systém ochrany osobních údajů.

Cookies třetích stran
Jak je již výše uvedeno, na internetových stránkách 6dhub.cz se vyskytují rovněž cookies našich smluvních partnerů. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a 6dhub.cz nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat. Jedná se zejména o inzertní či reklamní systémy nebo analýzy návštěvnosti internetových stránek.

Těmito partnery jsou:
• Google Analytics – podrobnosti o tomto nástroji najdete zde
• NetMonitor – více informací o tomto výzkumu najdete zde
• Google Tag Manager – podrobnosti o tomto nástroji najdete zde
• Sklik – bližší informace o pravidlech systému najdete zde
• AdForm – pravidla cookies platná pro tento systém najdete zde
• Gemius Prism - bližší informace o této platformě najdete zde
• Facebook Pixel - bližší informace o tomto systému najdete zde

Měřící pixely a local storage
Měřící pixel je malý grafický obrázek umístěný na webové stránce, který je podobně jako cookies možné využít pro sběr určitých dat z vašich počítačů. Konkrétně se jedná například o IP adresu počítače, čas, kdy došlo k prohlížení obsahu internetové stránky, typ prohlížeče a existence cookies již dříve nastavených týmž serverem.

V některých případech využívá 6dhub.cz k čistě technickým účelům (např. uložení nastavení hlasitosti apod.) i tzv. „local storage“ vašeho internetového prohlížeče či obdobnou funkčnost prostřednictvím tzv. „Indexed DB“ v prohlížeči. Jedná se o zvláštní úložiště v prohlížeči, do kterých je možné ukládat uživatelská nastavení. Tato nastavení jsou obvykle v těchto úložištích ukládána do doby jejich změny.

Jak upravit nastavení cookies?
Povolení, resp. nepovolení shromažďování a ukládání cookies může každý ovlivnit nastavením svého internetového prohlížeče. Pokud máte ve svém internetovém prohlížeči povoleno ukládání cookies, pak zobrazením internetových stránek 6dhub.cz souhlasíte s použitím cookies.. Zablokujete-li ve svém internetovém prohlížeči možnost shromažďování a ukládání cookies, 6dhub.cz nebude zpracovávat žádné Vaše síťové identifikátory ani jiné informace, které lze prostřednictvím cookies získat. Zároveň však upozorňujeme, že blokací využívání cookies může dojít ke zhoršení uživatelské kvality internetových stránek a k omezení možnosti využívat služby, které 6dhub.cz poskytuje. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatelů konkrétních internetových prohlížečů.
• Pro internetový prohlížeč Chrome najdete podrobné nastavení zde,
• pro internetový prohlížeč Firefox najdete podrobné nastavení zde,
• pro internetový prohlížeč Edge najdete podrobné nastavení zde,
• pro internetový prohlížeč Opera najdete podrobné nastavení zde a
• pro Android najdete podrobné nastavení zde.
Shromažďování a ukládání cookies lze částečně také zabránit následujícími způsoby:
• instalací rozšíření Google Analytics Opt Out,
• odhlášením ze sítí, které zprostředkovávají cílenou reklamu,
• vypnutím JavaScriptu ve Vašem internetovém prohlížeči, což však může negativně ovlivnit funkčnost internetových stránek.

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., písemně na Bflow Agency, a.s., IČO: 24168858, se sídlem Bucharova 1314/8, Stodůlky (Praha 13), 158 00, Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24644 ("Bflow Agency, a.s. " nebo „6dhub.cz“). případně na telefonním čísle +420 731 652 386  _(v pracovních dnech v době od 10:00 do 17:00).

Bližší informace o ochraně osobních údajů ze strany 6dhub.cz naleznete v Zásadách zpracování osobních údajů.

 

Zásady zpracování osobních údajů

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů 6dhub.cz jsou obecně platnými zásadami ochrany a zpracování osobních údajů fyzických osob (dále jako „subjekty údajů“), které společnost 6dhub.cz  dodržuje. Specifická pravidla týkající se ochrany osobních údajů uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců a externích spolupracovníků společnosti 6dhub.cz jsou upraveny zvlášť.

Totožnost a kontaktní údaje správce údajů

Správcem osobních údajů je společnost Bflow Agency, a.s., IČO: 24168858, se sídlem Bucharova 1314/8, Stodůlky (Praha 13), 158 00, Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24644 ("Bflow Agency, a.s. " nebo „6dhub.cz“).

Správce je možno kontaktovat:

 • telefonicky na čísle +420 731 652 386 (v pracovních dnech v době od 10:00 do 17:00),
 • e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
 • písemně na adrese sídla Bflow Agency, a.s., IČO: 24168858, se sídlem Bucharova 1314/8, Stodůlky (Praha 13), 158 00, Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24644 ("Bflow Agency, a.s. " nebo „6dhub.cz“).

Údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

6dhub.cz není povinna jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, jelikož není orgánem veřejné moci či veřejným subjektem; jeho hlavní činnost nespočívá v operacích zpracování, které kvůli své povaze, svému rozsahu nebo svým účelům vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů ani v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií osobních údajů a osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů. 6dhub.cz se tedy rozhodla pověřence pro ochranu osobních údajů nejmenovat.

Účely zpracování osobních údajů, právní základ pro zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, který je nezbytně nutný pro podnikatelskou činnost 6dhub.cz a pro poskytování co nejkvalitnějších služeb subjektům údajů. Osobní údaje jsou rozděleny do dvou skupin, a to na (i) osobní údaje, které je 6dhub.cz oprávněna zpracovávat bez souhlasu daného subjektu údajů a (ii) osobní údaje, které je 6dhub.cz oprávněna zpracovávat pouze se souhlasem daného subjektu údajů.

 • Bez souhlasu subjektu údajů je 6dhub.cz oprávněna zpracovávat osobní údaje za účelem:
  • plnění povinností 6dhub.cz , které vyplývají z uzavřených smluv, resp. registrace na internetových stránkách 6dhub.cz(dále jen jako „internetové stránky 6dhub.cz “), přičemž plněním ze smlouvy je i zpracování osobních údajů v rámci akcí či soutěží pořádaných 6dhub.cz , kterých se subjekt údajů dobrovolně zúčastnil či zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytnutím podkladů pro články, které 6dhub.cz publikuje,
  • plnění povinností 6dhub.cz , které jsou uloženy právními předpisy,
  • zajištění ochrany práv a právem chráněných zájmů 6dhub.cz (zejména zlepšování stávajících a vývoj nových služeb 6dhub.cz , zabezpečení bezpečnosti internetových stránek 6dhub.cz , provádění analýz a měření v souvislosti se zjišťování návštěvnosti a čtenosti internetových stránek 6dhub.cz , zasílání obchodních sdělení a newsletterů),
  • plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu.

Pokud subjekt údajů odmítne 6dhub.cz osobní údaje za účelem výše specifikovaného zpracování sdělit, nebude možné zajistit poskytnutí příslušného plnění, pro jehož splnění jsou dané osobní údaje nezbytné.

 • Pouze se souhlasem subjektu údajů je 6dhub.cz oprávněna zpracovávat osobní údaje za účelem:
  • marketingové činnosti 6dhub.cz ,
  • zasílání newsletteru,
  • přizpůsobení zobrazování obsahu odpovídajícímu individuálním potřebám subjektu údajů,
  • zobrazování reklam na základě individualizovaných zájmů subjektu údajů.

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem výše specifikovaného zpracování je dobrovolné. Se souhlasem subjektu údajů jsou rovněž zpracovávány tzv. soubory cookies, přičemž souhlas s jejich zpracováním je ze strany subjektu údajů udílen prostřednictvím nastavení jejich internetového prohlížeče. Bližší informace o souborech cookies a o nakládání s nimi ze strany 6dhub.cz jsou uvedeny v Zásadách užívání síťových identifikátorů.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Na tomto právním základě zpracováváme osobní údaje zákazníků (zejména identifikační a kontaktní údaje), a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
 • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění,
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění,
 • zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění,
 • zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

Oprávněné zájmy 6dhub.cz pro zpracování osobních údajů

Existují případy, kdy 6dhub.cz osobní údaje subjektů údajů zpracovává za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů, resp. za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů třetích stran. Takové zpracování je 6dhub.cz oprávněn provádět bez souhlasu subjektů údajů, nicméně rozsah důvodů, které 6dhub.cz k takovému zpracovávání opravňují, je omezený. Existence oprávněného zájmu je vždy pečlivě posuzována.

Příklady zpracování osobních údajů z titulu oprávněného zájmu:

 • zlepšování stávajících a vývoj nových služeb poskytovaných 6dhub.cz ,
 • zajišťování bezpečnosti internetových stránek 6dhub.cz ,
 • provádění analýz a měření v souvislosti se zjišťování návštěvnosti a čtenosti internetových stránek 6dhub.cz

Kategorie osobních údajů

6dhub.cz zpracovává osobní údaje, které získá v souvislosti s registrací subjektu údajů na internetových stránkách 6dhub.cz , anebo v souvislosti s přístupem subjektu údajů na internetové stránky 6dhub.cz . 6dhub.cz dále zpracovává osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění smluvních závazků a dalších právních povinností.

Identifikační údaje (sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci):

 • jméno, příjmení,
 • adresa trvalého pobytu.

Kontaktní údaje (sloužící ke komunikaci):

 • kontaktní adresa,
 • e-mailová adresa.

Síťové identifikátory (cookies apod.):

 • Cookies a další síťové identifikátory (podrobnější informace k užívání síťových identifikátorů jsou uvedeny v Zásadách užívání síťových identifikátorů),),
 • IP adresa.

 

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

6dhub.cz pro zpracování některých osobních údajů pro své potřeby využívá příjemce a zpracovatele osobních údajů. Tito příjemci a zpracovatelé údajů jsou pečlivě vybírání a zaručují 6dhub.cz zavedení vhodných technik a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky na ně kladené právními předpisy a aby byla zajištěna ochrana práv subjektů údajů. Zpracování osobních údajů zpracovatelem vždy probíhá na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Zpracovatelem a příjemcem osobních údajů poskytovaných 6dhub.cz je:

Zpracovatelem osobních údajů poskytovaných 6dhub.cz jsou:

 • poskytovatel IT podpory,
 • společnosti provozující analytické služby jako Google Analytics, Google Tag Manager, Gemius Prism, Sklik remarketing pixel, Facebook Pixel a Netmonitor, AdForm
 • osoba/ společnost, která vede účetnictví či vystavuje faktury.,

Předávání osobních údajů do třetích zemí

6dhub.cz nepředává osobní údaje subjektů údajů do třetích zemí (do zemí, které nejsou členem Evropské unie). Zároveň osobní údaje subjektů údajů nepředává ani žádným mezinárodním organizacím.

Doba, po kterou 6dhub.cz osobní údaje eviduje

Osobní údaje zpracovávané bez souhlasu subjektu údajů 6dhub.cz zpracovává po dobu nezbytně nutnou a archivuje dle lhůt stanovených právními předpisy. Osobní údaje jsou zpracovávány pro dobu trvání závazkového vztahu (registrace na internetových stránkách 6dhub.cz ) či jiného právního titulu, na jehož základě jsou osobní údaje zpracovávány. Jakmile právní důvod zpracování osobních údajů pomine, jsou osobní údaje subjektu údajů z veškerých evidencí 6dhub.cz vymazány.

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu subjektu údajů 6dhub.cz zpracovává po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas se zpracováním údajů udělen, maximálně však po dobu 5 let od udělení souhlasu. Není-li souhlas se zpracováním údajů subjektem údajů obnoven, dochází nejpozději po uplynutí doby 5 let od udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů k výmazu osobních údajů subjektu údajů z veškerých evidencí 6dhub.cz .

 

Práva subjektů údajů, jejichž osobní údaje 6dhub.cz zpracovává, v souvislosti s ochranou údajů

 • právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů je oprávněn vyžádat si kopii osobních údajů, které o něm 6dhub.cz zpracovává, a to včetně informací o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích (resp. kategoriích příjemců), zpracovatelích, plánované doby uložení osobních údajů, veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů získaných od třetích osob a skutečnosti, zda dochází či nedochází k automatizovanému rozhodování a profilování;
 • právo na opravu osobních údajů – subjekt údajů je oprávněn požádat o aktualizaci či doplnění osobních údajů, které o něm 6dhub.cz zpracovává (domnívá-li se, že jsou tyto údaje neúplné či nepřesné);
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut) – subjekt údajů je oprávněn požádat o výmaz osobních údajů, které o něm 6dhub.cz zpracovává, a to za předpokladu, že:
 • tyto osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny či zpracovávány,
 • subjekt údajů odvolal souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány a neexistuje jiný právní důvod pro jejich zpracování,
 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů a neexistují-li převažující oprávněné důvody pro zpracování dotčených osobních údajů,
 • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů – subjekt údajů je oprávněn požádat, aby 6dhub.cz omezila zpracovávání osobních údajů, jestliže:
 • subjekt údajů popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu nezbytnou pro ověření těchto údajů ze strany 6dhub.cz ,
 • zpracování osobních údajů je protiprávní a subjekt údajů nevyužije práva na výmaz osobních údajů,
 • 6dhub.cz již osobní údaje pro účely zpracování nepotřebuje a subjekt údajů tyto osobní údaje požaduje pro určení, výkon či obhajobu jeho právních nároků,
 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů, a to do doby, než bude rozhodnuto, zda oprávněné důvody 6dhub.cz převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů či nikoliv;
 • právo být seznámen s příjemci oprav, výmazů či omezení zpracování osobních údajů – 6dhub.cz oznamuje informace o opravách, výmazech či omezení zpracování osobních údajů subjektů údajů jednotlivé zpracovatele či příjemce osobních údajů (není-li to nemožné či nevyžaduje-li to nepřiměřené úsilí); požádá-li subjekt údajů 6dhub.cz , bude informován o uskutečnění těchto oznámení;
 • právo na přenositelnost údajů – subjekt údajů je oprávněn získat od 6dhub.cz osobní údaje, které 6dhub.cz poskytl, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat tyto jinému správci údajů, a to za předpokladu, že jsou tyto osobní údaje automaticky zpracovávány a že jejich zpracování je založeno na uděleném souhlasu se zpracováním osobních údajů či závazkovém vztahu (registraci na internetových stránkách 6dhub.cz ) mezi 6dhub.cz a subjektem údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 • subjekt údajů je oprávněn vznést námitku proti zpracování osobních údajů za účelem splnění úkolu prováděném ve veřejném zájmu či za účelem oprávněných zájmů 6dhub.cz či třetí strany,
 • subjekt údajů je oprávněn vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, tj. zasílání obchodních sdělení, newsletterů apod. (vznese-li subjekt údajů tuto námitku, nebude 6dhub.cz dále jeho osobní údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat);
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů – poskytl-li subjekt údajů 6dhub.cz souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zpracování osobních údajů, které poskytnutí souhlasu vyžadují, je oprávněn kdykoliv tento souhlas se zpracováním osobních údajů (který se však nedotkne oprávněnosti již provedeného zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu).

Veškerá práva v souvislosti s ochranou údajů je možné uplatňovat přímo u 6dhub.cz , a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu 6dhub.cz s. r. o., IČO: 24168858, se sídlem Opletalova 1013/59, Nové Město Praha 1, 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 185049 Veškeré žádosti související s uplatněním práv v souvislosti s ochranou osobních údajů bude 6dhub.cz vyřizovat bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti. Bude-li to nezbytné, je 6dhub.cz oprávněna tuto lhůtu prodloužit o dalších 60 dnů, o čemž je povinen subjekt údajů informovat.

Veškerá komunikace v souvislosti s uplatněním těchto práv bude ze strany 6dhub.cz probíhat způsobem odpovídajícím způsobu, kterým subjekt údajů uplatní svá práva (tj. e-mailem nebo dopisem).

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Domnívá-li se subjekt údajů, že při zpracování jeho osobních údajů ze strany 6dhub.cz došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, je oprávněn podat stížnost k dozorovému úřadu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů (adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; telefon: +420 234 665 111; fax: +420 234 665 444; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; datová schránka: qkbaa2n).

S případnými dotazy souvisejícími se zpracováním osobních údajů ze strany 6dhub.cz se na 6dhub.czmůže subjekt údajů obrátit e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.z, písemně na adrese sídla Bflow Agency, a.s., IČO: 24168858, se sídlem Bucharova 1314/8, Stodůlky (Praha 13), 158 00, Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24644 ("Bflow Agency, a.s. " nebo „6dhub.cz“)., případně telefonicky na čísle +420 731 652 386 (v pracovních dnech v době od 10:00 do 17:00).