Co nás může vesmírná loď Voyager naučit o nesmrtelnosti?
Věda a výzkum
Foto: Shutterstock

Co nás může vesmírná loď Voyager naučit o nesmrtelnosti?

Voyager 1 je nejvzdálenějším objektem vyrobeným člověkem od Země. Po průletu kolem Jupiteru, Saturnu, Uranu a Neptunu se nyní nachází téměř 24 miliard kilometrů od naší planety v mezihvězdném prostoru.

19.06.22

Jak Voyager 1, tak jeho dvojče Voyager 2 nesou na pozlacených gramofonových deskách namluvené pozdravy v 55 jazycích, zvuky a obrazy z přírody, album nahrávek a obrazů z mnoha kultur a také písemný pozdrav od Jimmyho Cartera, který byl prezidentem USA, když sonda v roce 1977 opouštěla Zemi.

Co je však na této sondě nejvíce fascinující? Její neuvěřitelná životnost určitě představuje jedinečně hmatatelný vstupní bod pro zkoumání tématu nesmrtelnosti. Pozlacené gramofonové desky byly sestrojeny tak, aby v prostředí vesmíru vydržely miliardu let. V nedávné analýze potenciálních rizik, kterým by mohli tito průzkumníci čelit, astronomové vypočítali, že by desky mohly existovat biliony let.

Pro mnoho lidí znamená nesmrtelnost - věčnou existenci duše nebo ducha, která následuje po smrti. Může však také znamenat pokračování něčího odkazu v paměti a záznamech. A každý Voyager svým Zlatým záznamem takový odkaz poskytuje, avšak pouze v případě, že jej ve vzdálené budoucnosti objeví a ocení mimozemská civilizace.

Život po smrti

Náboženské představy o nesmrtelnosti jsou četné a rozmanité. Většina náboženství předpokládá posmrtnou cestu individuální duše nebo ducha, přičemž tato cesta může mít různé podoby, od věčného pobytu mezi hvězdami až po reinkarnaci.

Ideální věčný život představuje pro mnoho křesťanů a muslimů věčný pobyt v Boží přítomnosti v nebi nebo v ráji. Učení judaismu o tom, co se stane po smrti, je méně jasné. V hebrejské Bibli jsou mrtví pouhými "stíny" na temném místě zvaném Šeol. Některé rabínské autority připouštějí vzkříšení spravedlivých, a dokonce i věčný status duší.

Nesmrtelnost se však neomezuje pouze na jednotlivce. Může být i kolektivní. Pro mnoho Židů má konečný osud izraelského národa nebo jeho lidu prvořadý význam. Také mnozí křesťané očekávají budoucí všeobecné vzkříšení všech zemřelých a příchod Božího království pro věrné.

Jimmy Carter, jehož poselství a autogram jsou zvěčněny ve Zlatých deskách, je pokrokový jižanský baptista a živý příklad náboženské víry v nesmrtelnost. Nyní bojuje s rakovinou mozku a blíží se ke stému roku života. Poté, co mu byla stanovena diagnóza, uvedl v jednom ze svých kázání: „Nezáleží mi na tom, jestli zemřu, nebo budu žít. ... Moje křesťanská víra zahrnuje naprostou důvěru v život po smrti. Takže po smrti budu žít také."

Světská nesmrtelnost

Na rozdíl od Cartera, pro lidi, kteří jsou sekulární nebo nenábožensky založení, představuje odvolání se na pokračující existenci duše nebo ducha po smrti jen malou útěchu. Carl Sagan, který přišel s myšlenkou Zlatých desek a vedl jejich vývoj, o posmrtném životě napsal: „Nevím o ničem, co by naznačovalo, že jde o víc než jen o zbožné přání." Více ho mrzely myšlenky na to, že přijde o důležité životní zkušenosti, například o to, že neuvidí vyrůstat své děti, než aby se obával očekávaného zániku svého vědomého Já spolu se smrtí mozku.

Pro ty, kteří jsou jako Sagan, existují i jiné možnosti nesmrtelnosti. Patří mezi ně zmrazení a uchování těla pro budoucí fyzické vzkříšení nebo nahrání vlastního vědomí a jeho převedení do digitální podoby, která by přežila mozek. Avšak ani jedna z těchto možných cest k fyzické nesmrtelnosti se zatím neukázala jako proveditelná.

Většina lidí, ať už ateistů či věřících, chce, aby činy, které vykonají za života, nesly trvalý odkaz do budoucnosti. Lidé chtějí, aby se na ně vzpomínalo s úctou. Pěkně to shrnul Sagan: „Žít v srdcích, která po sobě zanecháváme, znamená žít věčně."

Vzhledem k tomu, že Voyagery 1 a 2 budou podle odhadů existovat více než bilion let, jsou tak nesmrtelné, jak jen to u lidských artefaktů jde. Ještě před očekávaným zánikem Slunce, až mu zhruba za pět miliard let dojde palivo, budou všechny živé druhy, hory, moře a lesy dávno vyhlazeny. Bude to, jako bychom my a celá ta úžasná a extravagantní krása planety Země nikdy neexistovali – což může být pro mnoho z nás dost zničující představa.

Ve vzdálené budoucnosti se však obě sondy Voyager budou stále vznášet ve vesmíru a čekat na objevení vyspělou mimozemskou civilizací, které byly zprávy na Zlatých deskách určeny. Pouze tyto záznamy pravděpodobně zůstanou jako svědectví a odkaz Země, jakási objektivní nesmrtelnost.

 

ZDROJ

Související

Přiblížit se k těžbě ve vesmíru: Češi modelují vodní gejzíry Saturnova měsíce

Unikátní aparatura má umožnit posun v porozumění analýzám částic pocházejících z meteoritů, komet nebo planet a jejich měsíců. Jde o klíčový moment pro ve vesmíru plánovanou těžbu nerostných surovin. Enceladus je šestý největší měsíc planety Saturn. Celý jej pokrývá led, přičemž na pólech se...


Britský vědec přišel se šokující teorií o temné hmotě

Britský fyzik Melvin Vopson nyní přišel s překvapivou myšlenkou: Podle něj by temná hmota mohla být sama o sobě informací. "Dokonce tvrdí, že informace by mohla být nepolapitelnou temnou hmotou, která tvoří téměř třetinu vesmíru," uvádí se v tiskové zprávě Portsmouthské univerzity, kde Vopson...


Pidihvězda trousí antihmotu po celé Mléčné dráze: Máme se začít bát?

Anihilace To je bod, kde začínají potíže – hmota a antihmota spolu příliš dobře nevycházejí. Pokud například kvark (elementární částice) narazí na antikvark, nastane proces anihilace – proces, kdy dochází k jejich zániku. Astrofyzik Ethan Siegel to vysvětluje: “Kdyby ve vesmíru existovalo stejné...