Příprava nejslibnějšího zářiče alfa pro léčbu nádorů
Věda a výzkum
Foto: Shutterstock

Příprava nejslibnějšího zářiče alfa pro léčbu nádorů

V současné době se radiofarmaka na bázi 225Ac testují v řadě klinických aplikací včetně karcinomu prostaty, tlustého střeva a konečníku a leukémie. V následujících deseti letech se odhaduje exponenciální nárůst poptávky po tomto radionuklidu.

19.05.22

Ústav jaderné fyziky AV ČR uzavřel dlouhodobou dohodu o spolupráci s německou firmou Eckert & Ziegler AG, která se specializuje na výrobu radionuklidů pro lékařské účely.

Německý partner investuje do vybavení a vědeckých experimentů směřujících k výrobě aktinia-225 (225Ac), izotopu, jenž je účinnou složkou léčiv onkologických onemocnění. Firma naopak získá exkluzivní přístup k výrobní kapacitě pilotní jednotky, která bude v následujících dvou letech vybudována v Řeži, a bude sdílet práva na celý proces přípravy a výroby 225Ac ve velkém měřítku.

Aktinium-225 má mimořádný potenciál v terapii onkologických onemocnění. Tento radionuklid vysílá kaskádu částic alfa o vysoké energii, ale s velmi krátkým doletem v tkáni. Umožňuje tak přesné zacílení léčby i na malé nádory včetně nepatrných metastáz, aniž by se významně poškodila okolní zdravá tkáň. Radionuklid se připojí na vhodný nosič (např. protilátku nebo peptid), která rozpoznává struktury charakteristické pro daný typ nádoru, což je předpokladem vysoce selektivního působení záření alfa na nádorové buňky.

V plánu je recyklace starých ozařovačů

„Spolupráce s firmou Eckert & Ziegler umožní vytvořit efektivní jednotku pro přípravu terapeutických radiofarmak v rámci Evropské unie,“ vysvětluje Petr Lukáš, ředitel Ústavu jaderné fyziky AV ČR (ÚJF).

„Covid-19, ruská agrese na Ukrajině a s nimi související politické krize poukazují na zranitelnost globálních dodavatelských řetězců a na význam spolupráce regionálně blízkých partnerů na vývoji nových radiofarmak,“ doplňuje Ondřej Lebeda, vedoucí oddělení radiofarmak ÚJF AV ČR.

„V Ústavu jaderné fyziky AV ČR jsme našli kompetentního partnera pro řešení velmi složitých otázek spojených s výrobou 225Ac, který je zároveň vzdálen pouhých 90 minut jízdy od našeho pracoviště v Sasku,“ dodává Lutz Helmke, výkonný ředitel a vedoucí zdravotnické sekce firmy Eckert & Ziegler. „Získáváme tak cenného spojence pro další rozšíření naší vedoucí pozice na světovém trhu terapeutických radionuklidů. Jako výchozí materiál využijeme zásoby radia-226, které jsme nahromadili za léta recyklace starých ozařovačů používaných v medicíně. Přepracování těchto zdrojů je mimochodem hezkým příkladem úspěšné průmyslové recyklace,“ dodává Lutz Helmke.

 

 

ZDROJ

Související

Ultracitlivé senzory na bázi grafenu: levnější a účinnější

Experti studii publikovali v časopise Advanced Materials Interfaces . Ultracitlivé senzory se nejčastěji používají v medicíně a ve farmakologii. Jsou to zařízení, která pomocí fyzikálně-chemických metod měří vlastnosti biologických látek. Signál ultracitlivého senzoru je zesilován pomocí...


Léčba rakoviny pomocí zvuku

V prvních testech na zvířatech dokázaly zvukové vlny zničit až 75 % jaterních nádorů, což umožnilo imunitnímu systému vypořádat se se zbývajícími tkáněmi a zabránit jejich opětovnému vzniku. "I když nezasáhneme celý nádor, můžeme způsobit jeho ústup a také snížit riziko budoucího metastazování,"...


Jak zvýšit operační paměť počítače? Jodid, chaos, magnetismus a věda

Pozoruhodné magnetické vlastnosti začnou při vysokém tlaku vykazovat krystaly jodidu chromitého, které ztratí svou pravidelnou strukturu a přejdou do chaotického uspořádání tzv. spinového skla. Jejich z fyzikálního hlediska exotické chování lze využít třeba pro zvýšení kapacity operační paměti....