Prohlídka pece v CirkTech
Technologie
Prohlídka pece v CirkTech Foto: www.vscht.cz

Nové centrum VŠCHT se zaměří se na lithium a technologie pro cirkulární ekonomiku

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze otevřela nové výzkumné centrum CirkTech, které se bude zabývat výzkumem pokročilých mechanických a chemických procesů pro cirkulární ekonomiku. Prvním úkolem bude ověření vlastní patentované technologie na získávání nedostatkového kovu lithia.

27.07.21

Cirkulární ekonomika

V současném světě se rychle prosazují principy cirkulární ekonomiky, která produkuje minimum odpadů a udržuje zdroje co nejdéle v oběhu. „Jde o byznys model budoucnosti. Cirkulární ekonomika má nahradit stávající lineární systém „vytěžit-vyrobit-vyhodit“ modelem hospodářství, kde se už při navrhování výrobků počítá s jejich recyklovatelností nebo remanufacturingem a téměř veškerý odpad nachází nějaké využití,“ vysvětluje Milan Pospíšil, prorektor pro strategie VŠCHT Praha, s tím, že hlavní brzda rozvoje cirkulární ekonomiky v ČR – skládkování – bude podle připravovaného zákona o odpadech nahrazeno do roku 2030 spalováním a recyklací.

VŠCHT Praha dlouhodobě patří mezi vedoucí vědecko-výzkumné instituce v oblasti chemicko-fyzikálních technologií se zaměřením na bezodpadové a ekologické technologie v rámci projektů cirkulární ekonomiky. „Kromě špičkových vědců a výzkumných pracovníků odborně pokrývajících celou oblast cirkulární ekonomiky máme k dispozici také unikátní zařízení, které dokáže ověřit nové technologie v poloprovozním měřítku, a výzkumné zázemí předních vysokoškolských ústavů,“ říká Milan Pospíšil s odkazem na unikátní rotační pec v Čížkovicích. 

A taky lithium

Ta už je ve zkušebním provozu od května. Prvotním cílem, k němuž má sloužit, je do konce léta 2021 ověřit v poloprovozním měřítku vlastní patentovanou technologii InCeMet. Podstata technologie spočívá v synergické integraci metalurgického postupu s cementářskou výrobou pro ekonomicky efektivní získávání lithia (a dalších hodnotných složek lithných slíd) společně s ceněnými nízkoalkalickými slínky nebo nedostatkovou granulovanou struskou, které jsou surovinami cementářských výrob. „Tato technologie může přinést naší škole do budoucna velké finanční zisky. Postup je krytý 2 národními patenty a mezinárodním patentem. Intenzivně jednáme se společnostmi ČEZ,a.s. a Geomet s.r.o., pro které je technologie zajímavá s ohledem na plánovanou těžbu lithných rud a realizaci ekologické technologie pro získávání a přepracování tolik ceněného lithia,“ upozorňuje rektor Pavel Matějka.

Technologie přináší také univerzální bezodpadový postup vhodný především pro získávání kovů z různých velkoobjemových odpadů (plasty, keramika, popílky apod.), je použitelná pro ekologickou recyklaci různých kovů nebo využití druhotných surovin, jako jsou například elektrárenské popílky, na komerční výrobky. „Obrovskou výhodou je, že technologii bude možné aplikovat ve stávajících velkokapacitních cementářských pecích bez nutnosti zásadních technologických úprav. V blízké budoucnosti se chceme zaměřit na zpracování různých odpadů, které jsou dnes spalovány nebo skládkovány, především kovonosných materiálů,“ doplňuje Milan Pospíšil. 

Aktuálně připravované projekty centra CirkTech

 • Procesy spojené se získávání lithia (Li2CO3) a jeho následným zpracováním (2021 – 2022)
 • Recyklace Li baterií
 • Získávání kovů z druhotných surovin (odpadů)
 • Využití elektrárenských popílků jako zdrojů kovů a suroviny pro vysokopecní strusku
 • Zpracování severočeských jílů – zdroje kovů a vysokopecní strusky
 • Likvidace/přepracování odpadů a studium vlivu těchto procesů na výsledný cementářský slínek a životní prostředí
 • Procesní inženýrství – vytváření bilančních modelů a jejich zpětná verifikace v praxi pro nejrůznější materiály a provozní podmínky

 

Další výzkumná témata

 • Procesy spalování různých paliv
 • Recyklace – zpracování solárních panelů
 • Emise – sledování emisí a jejich snižování
 • Výzkum odpařování těkavých škodlivin a těžkých kovů v rotační peci
 • Možnost odstraňování těkavých škodlivin ze suroviny vysokoteplotním výpalem
 • Experimentální výpaly různých druhů slínku

 

Centrum je součástí Technoparku Kralupy a sídlí v areálu společnosti Lafarge Cement v Čížkovicích nedaleko Lovosic. Jeho klíčovým zařízením je experimentální rotační pec. VŠCHT vybudovala CirkTech z vlastních prostředků ve výši 40 milionů korun, roční provozní náklady se mají pohybovat kolem 20 milionů. 

Dopad:

„Nepochybuji o tom, že vstupní investice se nám brzy vrátí. Ať už díky technologii na zpracování lithia, komerční výzkumné spolupráci se stavebními a cementářskými firmami, nebo prostřednictvím rozvojových a inovačních programů i vědecko-výzkumných projektů,“ vysvětluje v akademické sféře nepříliš obvyklý postup Pavel Matějka, rektor VŠCHT Praha.

 

ZDROJ

 

Související

Těžba bitcoinu produkuje tuny odpadu

Těžaři kryptoměny bitcoin každoročně vyprodukují 30 700 tun elektroodpadu, odhadují Alex de Vries a Christian Stoll. To je v průměru 272 gramů na transakci. Pro srovnání, iPhone 13 váží 173 gramů. Těžaři vydělávají peníze vytvářením nových bitcoinů, ale použité výpočetní prostředky spotřebovávají...


Londýn má nová sdílená nákladní elektrokola

Osm nových nákladních elektrokol, z nichž každé unese až 80 kg, bude k dispozici k zapůjčení ve čtyřech dokovacích stanicích v londýnské čtvrti Hackney. Tento projekt je financován starostou Londýna a sítí Zero Emissions Network, která pomáhá obyvatelům a podnikům v Tower Hamlets, Islingtonu a...


3D pero/tiskárna bude využívat náplně z odpadů domácnosti

3D tiskárenské pero je skvělá inovace, která je ale podobně jako ostatní 3D tiskárny v deceptivním modu a neumí se dostat do modu disruptivního. Důvodem je samozřejmě vysoká cena hlavně jejich náplně. To se pokouší zvrátit startup Renegade, který sbírá peníze na Kickstarteru na svůj projekt...