Jak nejlépe naprogramovat Bohemian Rhapsody? Synth Challenge 2021
Technologie
Se souhlasem: ČVUT Praha

Jak nejlépe naprogramovat Bohemian Rhapsody? Synth Challenge 2021

Šestý ročník soutěže Synth Challenge 2021 pro vysokoškolské studenty, kteří v ní syntetizují skladby v programovém prostředí MATLAB, ovládl student FEL ČVUT Adrian Pitoňák. U mezinárodní poroty zabodoval mimo jiné svou verzí Bohemian Rhapsody, která byla v letošním ročníku povinná pro všechny účastníky.

18.04.22

„Ocenili jsme příjemnou barvu syntetických nástrojů a použití audio efektů jak v povinné skladbě Bohemian Rhapsody, tak i ve skladbě Propane Nightmares, kterou si student vybral. Porota obzvláště ohodnotila perkuse, které zde zní velmi přirozeně,“ komentoval verdikt poroty prof. Roman Čmejla z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Vítězná skladba je zde.

Adrian Pitoňák se do soutěže zapsal v rámci semestrálního projektu předmětu Syntéza audio signálu. Volitelný předmět ho zaujal i kvůli tomu, že v srpnu dostal od přítelkyně malý MIDI controller, který má rozsah dvě oktávy a drum pads. Nadšeného posluchače elektronické hudby, především žánrů grime a jazz, hraní chytlo a začal se časem zajímat i o teorii hudby. 

Adrian Pitoňák by Synth Challenge doporučil každému, kdo má vztah k hudbě a chce proniknout hlouběji. „Obrovskou výhodou je, že nepotřebujete žádné předchozí znalosti z teorie hudby na to, abyste mohli začít syntetizovat nástroje. A pokud už je v tom někdo zběhlý, tak si v soutěži může prohloubit znalosti,“ říká vítěz letošního ročníku.

Cesta k vývoji technologií může vést i přes populární hudbu

Porota při výběru skladeb zohledňuje jejich atraktivitu, takže mezi letošní povinné skladby vybrala Bohemian Rhapsody a Mission Impossible. 

„Obě letošní skladby zahrnují široké spektrum různých typů zvuků – od klávesových, strunných a dechových nástrojů přes celou řadu perkusí až po pěvecký sbor či příboj. I když hlavním výstupem soutěže je audio syntéza, tak pro její zdařilé naprogramování musí být studenti zběhlí i v metodách analýzy a ve zpracování číslicových signálů,“ vysvětluje prof. Čmejla, podle něhož mohou studenti získané dovednosti prakticky využít při návrhu a vývoji technologií i v dalších oblastech, např. v komunikacích nebo v biomedicíně.

V uplynulých ročnících měli účastníci za úkol syntetizovat mimo jiné Smetanovu Vltavu, Žlutou ponorku od Beatles či ústřední melodii ze seriálu „Vraždy v Midsomeru“, kde je jako hlavní nástroj použit elektronický nástroj theremin.

Od příštího ročníku přibyde Python

Od příštího ročníku soutěž Synth Challenge zvažuje rozšíření o programovací prostředí Python. Jazyk Python je snadněji dostupný nejenom pro studenty FEL, kteří se s ním setkávají již od prvního semestru, ale i pro další vysokoškoláky. Organizátoři si od toho slibují zapojení dalších univerzitních pracovišť, větší počet účastníků a zvýšení zájmu o studium akustických a audio-vizuálních programů a předmětů.

Celkové výsledky letošního ročníku soutěže Synth Challenge 2021.

O soutěži Synth Challenge

Je určena všem vysokoškolským studentům, kteří zašlou tři úlohy vytvořené v programovém prostředí MATLAB. V první úloze si studenti vybírají syntézu hudebních nástrojů v jedné ze dvou předem připravených skladeb, ve druhé úloze generují tři oktávy durové hudební stupnice se syntetickými hudebními nástroji a ve třetí úloze představí libovolnou vlastní realizaci audio syntézy či audio efektů. Při řešení se využívá tzv. MIDI protokolů, ve kterých jsou uloženy informace o notovém záznamu a s nimiž lze generovat hudební skladby bez znalosti not a hudební teorie. 

 

ZDROJ

Související

Vzestup virtuálních celebrit

Martin Kysilka, 20. SRPNA 2018 Co to je: Nová generace celebrit vyprodává koncerty, vystupuje v reklamách a má obrovské fanouškovské základny na sociálních sítích. Tyto celebrity však neexistují – tedy alespoň ne fyzicky. Před několika lety se v Japonsku zrodil nový fenomén počítačem generovaných...


Nemůžete se soustředit? Pusťte si hudbu složenou umělou inteligencí

Martin Kysilka, 7. ZÁŘÍ 2018 Co to je: Nemůžete se soustředit, potřebujete si odpočinout nebo se vám nedaří usnout? Pusťte si hudbu od Brain.fm složenou umělou inteligencí. Většina umělců skládá hudbu tak, aby zněla co nejlépe. Brain.fm produkuje hudbu za zcela jiným účelem. Ve spolupráci s vědci...