Výdaje na výzkum a vývoj v Česku loni trhaly rekordy
Věda a výzkum
Foto: Shutterstock

Výdaje na výzkum a vývoj v Česku loni trhaly rekordy

Výdaje na výzkum a vývoj dosáhly v roce 2021 podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) rekordních 122 miliard korun. To znamená meziroční nárůst o 7,5 procenta a proti roku 2020 navýšení o 8,5 miliardy korun.

07.11.22

Předseda ČSÚ Marek Rojíček uvedl, že loňské údaje jsou milníkem, který znamená, že „podíl výdajů na výzkum a vývoj ve vztahu k HDP poprvé dosáhl hranice dvou procent“. Mezi evropské lídry ve výdajích na výzkum a vývoj patří Německo a Rakousko. Přesahují tam tři procenta HDP. Podle Světové banky vynakládají na výzkum a vývoj v poměru k HDP nejvíce Izrael (5,4 %), Jižní Korea (4,8 %) a Švédsko (3,5 %).

Většina veřejných prostředků na výzkum a vývoj směřovala v Česku na národní univerzity a pracoviště sdružená v Akademii věd ČR. Z domácích a zahraničních veřejných zdrojů bylo poskytnuto téměř 48 miliard korun, z toho 7,8 miliardy připadlo na oblast z EU.

Na výzkumu a vývoji se v Česku v současnosti podílí přibližně 2800 firem. Jejich celkové výdaje na tento účel činily 76,6 miliardy. Mezi nejrychleji rostoucí odvětví výzkumu a vývoje patří informační technologie. „Firmy působící v oblasti programování a poskytování IT služeb vynaložily v roce 2021 na výzkum a vývoj 19,2 miliardy korun, což je o polovinu více než před třemi lety,“ uvedl ředitel odboru statistiky rozvoje ČSÚ Martin Mana.

Nejvíce se na výzkumu a vývoji v Česku podílí podnikatelský sektor, následuje vysokoškolský a vládní. Neziskový sektor se na celé oblasti podílí okrajově.

Na konci roku 2021 bylo v oblasti výzkumu a vývoje zaměstnáno přibližně 122 tisíc osob, což představuje meziroční nárůst o tři procenta. Podíl mužů výrazně převažuje nad ženami, v tomto odvětví je zaměstnáno pouze 31 procent žen.

Cizinci tvoří podle ČSÚ dvanáct procent všech výzkumných pracovníků na vysokých školách. Největší zastoupení mají Slováci, na druhém místě jsou Indové. Dalšími nejvíce zastoupenými skupinami jsou Rusové a Ukrajinci, ačkoliv ČSÚ upozorňuje, že po ruské invazi na Ukrajinu tomu tak již být nemusí.

 

ZDROJ

Související

Výpočetní algoritmy mohou odhalit původ gregoriánského chorálu

Gregoriánský chorál je forma nedoprovázeného duchovního zpěvu v latině, která vznikla v Evropě ve středověku. Zpěvy bylo možné slyšet v katedrálách či malých kostelích. Sloužily k předávání posvátných textů dalším generacím. A právě proto se přísně dbalo na to, aby se v ničem nelišily, říká Jan...


Revoluce v ochraně proti ohni: čeští vědci vyvinuli nehořlavý grafenový aerogel

Vědcům se vytvořením speciální 3D porézní struktury povedlo zvýšit teplotní odolnost grafenu o neuvěřitelných 1000 °C. Atomárně tenké vrstvy uhlíku, tedy grafen, vykazují běžně teplotní stabilitu v plamenu do 550 °C, což je pro srovnání přibližně teplota zapálení většiny dnes užívaných plastů,...


Na VŠB-TUO studují jako první na světě výbuchy za nízkých teplot

K dispozici mají unikátní výbuchovou komoru neboli výbuchový autokláv, v níž jako jediní mohou studovat parametry explozí i za nízkých teplot. Zařízení za zhruba 5,3 milionu korun výrazně posune poznání vědců v této oblasti, v rámci akreditované laboratoře však poskytuje cenné informace také...