Unikátní nástroj, který usnadní policii i právníkům práci s elektronickými důkazy, vzniká v Brně
Věda a výzkum
Foto: Shutterstock

Unikátní nástroj, který usnadní policii i právníkům práci s elektronickými důkazy, vzniká v Brně

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT Brno je jedním z řešitelů rozsáhlého projektu Elektronické důkazy v trestním řízení, který by měl do roku 2025 přinést nové právní i technické nástroje, jak efektivně zacházet s elektronickými důkazy při vyšetřování trestných činů.

06.01.22

Skupina Jana Hajného z FEKT VUT pracuje na unikátním nástroji, který by umožnil policii, státním zástupcům či advokátům bezpečně ukládat, třídit a sdílet elektronické důkazy.

Jeho skupina je garantem technologického pilíře. „Máme za úkol vytvořit technický nástroj, který bude schopen elektronické důkazy uložit, archivovat a sdílet,” popisuje Jan Hajný a dodává: „Pod elektronickým důkazem si nejsnadněji můžeme představit situaci, kdy policie zabaví počítač či mobilní telefon a stáhne si z toho takzvaný obraz disku. To znamená přesnou bitovou kopii zařízení, které následně může vrátit.”

Projekt, který běží od letošního roku až do roku 2025, by měl přinést právní i technickou podporu pro policii, zastupitelství či například advokáty. „Tak, aby měli možnost lépe reagovat na aktuální situaci, kdy se velké množství zločinů odehrává v kyberprostoru. Důkazy jsou tak často elektronické a je potřeba mít možnost s nimi legálně a bezpečně pracovat,” vysvětluje Hajný.

Na rozsáhlém projektu, který má nabídnout ucelenější právní pohled i vhodnější technologie při nakládání s elektronickými důkazy, se podílí spolu s VUT hned několik institucí. „Hlavním řešitelem je Fakulta informatiky Masarykovy univerzity. Dále se na projektu kromě nás podílí i Karlova univerzita a Akademie věd ČR,” vyjmenovává Jan Hajný z FEKT VUT a dodává, že garanty projektu jsou kromě Policie ČR i Nejvyšší státní zastupitelství a ministerstvo spravedlnosti.

Ačkoliv by se to nemuselo zdát, podle Jana Hajného se jedná o zajímavou technologickou výzvu. Zejména proto, že musí vymyslet řešení pro velké množství dat. „Obvykle se zabaví celé pevné disky. Někdy jsou to i části či celá cloudová úložiště. A to už představuje poměrně velký objem dat. Navíc musíme zároveň zajistit jejich bezpečnost a dlouhodobou archivaci,” přibližuje. Jelikož se soudní spory mohou táhnout i roky, podle Hajného je nutné přijít s takovým řešením, které zaručí, že s důkazy nikdo nemanipuloval. „Běžná cloudová úložiště bývají krátkodobějšího charakteru. Nikdo moc nepočítá s tím, že by se využívala k archivaci, která potrvá roky,” upozorňuje.

Během prvního roku projektu už skupina zvládla vytvořit technický koncept. „Existuje už i technická realizace cloudového úložiště k ukládání digitálních dat. Kvůli vysokým požadavkům na bezpečnost je hostované přímo u nás na VUT. Řešení je založené na opensourcových službách, které dál rozvíjíme a přidáváme funkce například na zmíněnou dlouhodobou archivaci či na silné řízení přístupu, což znamená, že řešíme, jak si být skutečně jistí, že systém pustí dovnitř oprávněné lidi a nikoliv například hackery,” říká Jan Hajný.

Podle něj také prvních několik měsíců zabrala debata s odborníky například z řad právníků. „Museli jsme zjistit, jaké jsou na takový systém požadavky, což nebylo úplně snadné. Jako technici právníkům ne vždy přesně rozumíme a naopak. Po zhruba půlroční diskuzi se nám ale podařilo společně zadefinovat základní požadavky,” dodává Hajný s tím, že nemohli použít žádný jiný systém jako příklad, protože takové ucelené řešení pro uchovávání elektronických důkazů u nás neexistuje. „Začínáme v podstatě od začátku. Neexistuje žádné předchozí řešení, které bychom jen vzali a vylepšili,” potvrzuje.

Nyní je čeká tvorba prototypu, který poskytnou vybraným pracovištím. „Měl by to být software, který ukáže, jaké funkce jsou k dispozici. Dá možnost zvoleným pracovištím si je vyzkoušet a zjistit, zda by něco takového bylo použitelné v praxi. Následně by nám k tomu měli poskytnout zpětnou vazbu,” popisuje následující kroky Hajný. Ke konci projektu by pak měla vzniknout experimentální verze, která bude ozkoušena v pilotním nasazení. Případné přetavení experimentální verze v reálný produkt používaný napříč českými institucemi by už ale musel realizoval komerční dodavatel.

V rámci technického pilíře má během čtyř let ještě vzniknout například software pro podporu chodu forenzní laboratoře. „Na Masarykově univerzitě se pak také zabývají pokročilou kryptografií a jejím využitím pro řízení přístupu k datům,” dodává na závěr Jan Hajný.

 

ZDROJ

Související

Enzymy mořských živočichů by mohly nahradit žárovky

Už před více než čtyřiceti lety vědci zjistili, že organismy žijící na dně oceánu jsou schopny produkovat světlo díky enzymu zvanému luciferáza. Až dosud však nebylo jasné, jak tento mechanismus funguje. S odpovědí nyní přišli vědci z Loschmidtových laboratoří, RECETOXu a Přírodovědecké fakulty...


Výpočetní algoritmy mohou odhalit původ gregoriánského chorálu

Gregoriánský chorál je forma nedoprovázeného duchovního zpěvu v latině, která vznikla v Evropě ve středověku. Zpěvy bylo možné slyšet v katedrálách či malých kostelích. Sloužily k předávání posvátných textů dalším generacím. A právě proto se přísně dbalo na to, aby se v ničem nelišily, říká Jan...


Celosvětově unikátní CT zařízení se testovalo na high-tech surfech z Česka

Výzkumná laboratoř CTLAB CEITEC a celosvětový výrobce CT zařízení společnost Waygate Technologies se rozhodli ověřit studii proveditelnosti na vybraném produktu nejpokročilejší dostupné technologie, na kterém by se nejlépe prezentovaly výhody tohoto zařízení. Proto se tito partneři spojili s...