Mužské antikoncepční pilulky budou brzy realitou
Věda a výzkum
Shutterstock

Mužské antikoncepční pilulky budou brzy realitou

V první fázi klinických zkoušek se ukázalo, že dvě experimentální mužské antikoncepční pilulky - DMAU a 11β-MNTDC - účinně snižují hladinu testosteronu, aniž by způsobovaly nepřijatelné vedlejší účinky.

26.06.22

Podle vědců již tyto způsoby hormonální kontroly reprodukčních funkcí existují u žen. „Vycházíme z poznatků mnoha desetiletí vývoje antikoncepce pro ženy a také z našich úspěchů s dalšími kombinovanými hormonálními metodami, jako je Nestorone® (progestagen) a testosteronový gel pro regulaci sekrece luteinizačního hormonu a produkce spermií u mužů," uvedla vedoucí výzkumná pracovnice Tamara Jacobsohnová z Programu vývoje antikoncepce (CPD), který funguje při Národním institutu dětského zdraví a lidského vývoje s lékařkou Dianou Blitheovou, vedoucí programu CDP.

Od roku 1960, kdy byla v USA poprvé schválena antikoncepční pilulka jako antikoncepční prostředek, leží břemeno kontroly porodnosti převážně na ženách.

Podle údajů Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) užívalo v letech 2015-2017 antikoncepci 64,9 % ze 72,2 milionů Američanek ve věku 15-49 let, přičemž nejčastější metodou byla ženská sterilizace, perorální antikoncepční pilulky, dlouhodobě působící reverzibilní antikoncepce (LARC) a mužský kondom (8,7 %).

Údaje z Národního průzkumu o vývoji rodin z let 2015-2017 ukázaly, že téměř všechny ženy někdy v životě nějakou metodu antikoncepce využívaly. V současné době americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil 17 metod antikoncepce pro osoby s ženským reprodukčním systémem a pouze dvě pro osoby s mužským reprodukčním systémem - kondom a vasektomii. Někteří lidé také praktikují metody, jako je přirozené plánování rodičovství (neboli metoda plodných a neplodných dnů) či přerušovanou soulož. Obě tyto metody však mají poměrně vysoké riziko selhání.

V posledních letech se objevily zprávy o zkouškách hormonálních gelů a injekcí pro muže, které však zatím nejsou široce dostupné. Pokud by podle údajů společnosti Global Market Insights byla v příštích pěti letech schválena nová mužská antikoncepční metoda, předpokládá se, že by trh do roku 2024 dosáhl přibližně 1 miliardy dolarů a v příštích deseti letech by mohl růst tempem šesti procent. Pro muže však zatím na trhu nejsou žádné nové antikoncepční metody.

Vývoji mužské perorální antikoncepce stála dosud v cestě řada překážek. Jednu z nich představuje fakt, že spolehlivé a úplné zablokování produkce milionů spermií každý den (u mužů) oproti zabránění uvolnění jediného vajíčka za měsíc (u žen) je z biologického hlediska mnohem složitější. Léky, které byly testovány, měly často závažné vedlejší účinky.

O tyto produkty je však také malý zájem ze strany velkých farmaceutických společností, z nichž některé vydělávají miliardy na antikoncepčních pilulkách pro ženy. Na klinické zkoušky těchto léků je tedy k dispozici málo finančních prostředků. To vše činí výzkum náročnějším.

„Nicméně s rostoucím povědomím o potenciálu trhu s těmito přípravky mohou mít časem velké farmaceutické společnosti čím dál větší zájem o podporu výzkumu. Pokud se tak stane, mohlo by to díky našemu výzkumnému úsilí a úsilí o vývoj mužské antikoncepce obecně pomoci urychlit proces vývoje dalších možností pro muže," uvedla Blitheová a Jacobsohnová.

Léky, kterých se týká současná studie, tedy dimetandrolon (DMA) a 11β-methyl-19-nortestosteron (11β-MNT), jsou progestagenní androgeny, což znamená, že se jedná o látky se dvěma funkcemi. „Progestagenní funkce slouží ke snížení produkce gonadotropních hormonů (FSH a LH) v hypofýze. Inhibice LH vede ke snížení hladiny testosteronu ve varlatech," uvádějí Blitheová a Jacobsohnová. Teoreticky by při sníženém množství testosteronu ve varleti mělo dojít k inhibici produkce spermií.

A poč právě tyto specifické sloučeniny? „Androgenní funkce těchto molekul podporuje sexuální funkce a další tělesné funkce, které jsou závislé na dostatečné hladině testosteronu v krvi. Tyto progestagenní androgeny jsou testovány proto, že jsou orálně biologicky dostupné, a mohou být tedy užívány ve formě tablet (výzkum ukazuje, že muži mají právě o tuto formu antikoncepce zájem), a také proto, že obě funkce mohou být dodány jediným lékem namísto dvou kombinovaných léků," vysvětlily výzkumnice.

Provedená studie zahrnovala 96 zdravých mužů, kteří byli náhodně rozděleni na dávky dvou nebo čtyř perorálních tablet, buď aktivního léku, nebo placeba. Užívali je denně po dobu 28 dní. Hladina testosteronu u těch, kteří užívali aktivní lék, klesla pod normální rozmezí, zejména po sedmi dnech užívání aktivního léku. U mužů užívajících placebo se hladina testosteronu pohybovala v normálním rozmezí. Bylo také zjištěno, že muži, kteří užívali čtyřpilulkovou denní dávku (400 miligramů), měli nižší hladinu testosteronu než ti, kteří užívali dvoupilulkovou, 200miligramovou dávku.

Navzdory skutečnosti, že snížení hladiny testosteronu může vést k nepříjemným a závažným vedlejším účinkům, mnozí vědci upřednostňují antikoncepci, která využívá hormony.
„Žádný [nehormonální lék] zatím úspěšně nepřešel do klinického hodnocení, ale k tomuto cíli se postupně směřuje. Nelze předpokládat, že nehormonální metody budou bez vedlejších účinků, takže budeme muset počkat na zahájení těchto klinických zkoušek, abychom zjistili, zda se objeví něco, co se neprojevilo v předklinických kvalifikačních studiích," uvedly Blitheová a Jacobsohnová.

Jacobsohnová a její tým pracují s antikoncepčními mechanismy tak, aby minimalizovali vedlejší účinky nebo jim předešli. V současných studiích nebyly u žádného ze zmiňovaných léků zatím pozorovány žádné nežádoucí vedlejší účinky. „Mírné nežádoucí účinky zahrnovaly akné a změny libida (zvýšené i snížené), bolesti hlavy a erektilní dysfunkci u několika jedinců. Všechny nežádoucí účinky však do konce studie ustoupily," potvrdily.

Po ukončení prvních výzkumů jsou každopádně nutné delší a rozsáhlejší studie, zdůraznili vědci. „Vzhledem k tomu, že se medikamenty nyní podávají zdravým mužům, jsou studie postupné a stupňující se, aby se zajistilo, že bezpečnost bude zachována při dlouhodobějším podávání a u většího počtu jedinců," uvedla Blitheová a Jacobsohnová.

 

ZDROJ

Související

Lékaři oddělili siamská dvojčata pomocí virtuální reality

Týmy z Brazílie a Velké Británie strávily měsíce zkoušením technik využívajících projekce dvojčat virtuální reality na základě CT a MRI skenů. Sami chirurgové to označili za tak trochu vesmírnou vědu, šlo opravdu o velmi složitý separační proces, který doposud neměl při rozdělování dvojčat obdoby....


Chytré textilie cítí, jak se jejich uživatelé pohybují

Díky použití speciálního typu plastové příze a jejímu mírnému roztavení teplem, což je proces známý jako termoformování, se výzkumníkům podařilo výrazně zlepšit přesnost tlakových senzorů vetkaných do vícevrstvých pletených textilií, které nazývají 3DKnITS. Pomocí tohoto postupu vytvořili...


Vědci v Jižní Koreji vyvíjí tetování pro sledování zdraví

Vědci z Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) ve městě Daejeon jihozápadně od Soulu vyvinuli elektronický tetovací inkoust vyrobený z tekutého kovu a uhlíkových nanotrubiček, který funguje jako bioelektroda. Po připojení k zařízení pro elektrokardiogram (EKG) nebo jinému...