I jeden alkoholický nápoj denně vám může zmenšit mozek
Věda a výzkum
Foto: Shutterstock

I jeden alkoholický nápoj denně vám může zmenšit mozek

Nová studie naznačuje, že pití alkoholu pravděpodobně způsobuje změny ve struktuře našeho mozku – a to i v umírněném množství. Tým vědců z Pensylvánské univerzity a Wisconsinské univerzity v Madisonu zjistil, že i jediný drink denně je spojen se zmenšením velikosti mozku.

01.07.22

Ačkoli tým zatím nenašel definitivní příčinnou souvislost mezi těmito dvěma jevy, zdá se, že je to nesmírně pravděpodobné, což je zjištění, které je v rozporu s běžným názorem, že pití alkoholu je škodlivé pouze ve velkém množství.

V nové studii publikované v časopise Nature Communications tým zkoumal magnetickou rezonanci mozku z více než 36 000 záznamů v databázi UK Biobank, která obsahuje zdravotní a genetické informace od přibližně 500 000 Britů středního a staršího věku.

V článku vědci došli k závěru, že "negativní souvislosti mezi příjmem alkoholu a makrostrukturou a mikrostrukturou mozku jsou patrné již u jedinců, kteří konzumují v průměru pouze jednu až dvě jednotky alkoholu denně, a s rostoucím příjmem alkoholu sílí". A to by mohl být problém.

"Tato zjištění jsou v rozporu s vědeckými a vládními doporučeními ohledně bezpečných limitů pití alkoholu," uvedl ve svém prohlášení Henry Kranzler, ředitel Centra pro studium závislostí na Pensylvánské univerzitě a odpovídající autor studie.

"Například Národní institut pro výzkum zneužívání alkoholu a alkoholismus doporučuje, aby ženy v průměru nekonzumovaly více než jeden nápoj denně," dodal, "doporučené limity pro muže jsou dvojnásobné, což je množství, které přesahuje úroveň konzumace spojenou ve studii se sníženým objemem mozku."

Zatímco vědci zjistili, že přechod z nuly na jednu skleničku nebyl spojen s významným zmenšením šedé a bílé hmoty – což je běžný ukazatel obvykle spojovaný se stárnutím -, přechod z jedné na dvě nebo ze dvou na tři skleničky denně měl významný dopad.

"Není to lineární," uvedl Daviet, spoluautor a výzkumník z University of Wisconsin-Madison, ve svém prohlášení. "Čím více pijete, tím je to horší."

Tato zjištění jsou sice významná, ale zatím se nepodařilo jednoznačně prokázat příčinnou souvislost mezi pitím alkoholu a velikostí mozku. Alternativa – že lidé s malým mozkem častěji pijí – se však zdá být přitažená za vlasy.

Bez ohledu na to studie zdůrazňuje značné zdravotní dopady, které může mít pití alkoholu na mozek, zejména s ohledem na množství předchozích výzkumů na toto téma.

Kromě toho nemusí jít nutně o to, abyste alkohol ze svého života zcela vyřadili. Jde spíše o to, že "odepření si toho posledního nočního drinku může mít velký vliv na stárnutí mozku," uvedl Daviet ve svém prohlášení.

 

ZDROJ

Související

Výpočetní algoritmy mohou odhalit původ gregoriánského chorálu

Gregoriánský chorál je forma nedoprovázeného duchovního zpěvu v latině, která vznikla v Evropě ve středověku. Zpěvy bylo možné slyšet v katedrálách či malých kostelích. Sloužily k předávání posvátných textů dalším generacím. A právě proto se přísně dbalo na to, aby se v ničem nelišily, říká Jan...


Revoluce v ochraně proti ohni: čeští vědci vyvinuli nehořlavý grafenový aerogel

Vědcům se vytvořením speciální 3D porézní struktury povedlo zvýšit teplotní odolnost grafenu o neuvěřitelných 1000 °C. Atomárně tenké vrstvy uhlíku, tedy grafen, vykazují běžně teplotní stabilitu v plamenu do 550 °C, což je pro srovnání přibližně teplota zapálení většiny dnes užívaných plastů,...


Na VŠB-TUO studují jako první na světě výbuchy za nízkých teplot

K dispozici mají unikátní výbuchovou komoru neboli výbuchový autokláv, v níž jako jediní mohou studovat parametry explozí i za nízkých teplot. Zařízení za zhruba 5,3 milionu korun výrazně posune poznání vědců v této oblasti, v rámci akreditované laboratoře však poskytuje cenné informace také...