Zaměstnanci jsou na homeoffice produktivnější než v kanceláři
Byznys inovace
Foto: Shutterstock

Zaměstnanci jsou na homeoffice produktivnější než v kanceláři

Michal Beňo z Vysoké školy technické a ekonomické (VŠTE) v Českých Budějovicích se spolu s dalšími autory zaměřil na to, jak se zaměstnanci během pandemie vyrovnávali s neočekávanými pracovními podmínkami. Téměř 36 % dotázaných zaměstnanců tvrdilo, že během práce z domova jsou schopni odbavit stejné množství práce jako v kanceláři, více než 51 % zaměstnanců je dokonce produktivnějších a 13 % odbaví méně práce doma než v kanceláři.

28.05.21

„Pokud existuje pozitivní firemní kultura, tak i při absenci kancelářského prostředí mohou být zaměstnanci mnohem produktivnější,“ komentuje Michal Beňo výsledky studie zabývající se otázkou optimálního prostředí pro práci z domova. Jedním z faktorů zvýšené produktivity je, že zaměstnanci nedojíždějí do zaměstnání, nejsou rozptylování svými kolegy a dokážou si práci lépe naplánovat. Tyto výsledky jsou důležité pro další rozvoj firem v budoucnosti.

„Celkově zaměstnanci potvrzovali rychlou adaptaci na situaci, a dokonce velká část potvrzovala zvýšenou produktivitu při práci z domova než v kanceláři,“ doplňuje Michal Beňo. Studie publikovaná ve vědeckém časopisu Frontiers ukázala, že na základě údajů se produktivita v průměru zvýšila. Na druhou stranu, ti, kteří se s elektronickou prací necítí dobře, mají tendenci být méně produktivní. Dále mezi nejčastější příčiny poklesu produktivity související s e-workingem patří péče o děti, domácí výuka a starost o domácí mazlíčky (28,41 %), domácí rutina (26,13 %) nebo méně práce (21,59 %).

Výsledky naznačují, že více než jedna pětina zaměstnanců, tedy 22,08 %, chce pokračovat v práci z domova trvale, přibližně jedna třetina (35,06 %) častěji než dříve, více než čtvrtina (27,92 %) využije možnost home-office občas a pouze 14,94 % nechce využívat možnost práce z domova vůbec.

Beňovy výzkumy byly prováděny na menším vzorku respondentů, „nicméně tyto výsledky můžeme aplikovat na většinu středních i větších firem v EU,“ potvrzuje Michal Beňo. Výzkumy byly publikovány ve vědeckém časopisu Frontiers a na portálu International Journal of Business and Applied Social Science.

Dopad:

Nesmíme ignorovat novinky, které jsme dozvěděli o tom, jak fungujeme a pracujeme. Profesí vhodných pro e-working je v Evropské unii zhruba 35 %, v České republice se jedná o 29 % profesí. „Můžeme očekávat, že počet e-pracovníků, kteří budou pracovat z domova, se bude každým rokem zvyšovat i po skončení pandemie. Tito zaměstnanci si zvykli pracovat na dálku a očekává se vzestup tzv. hybridní práce, která kombinuje využití home-office a práce v kanceláři,“ říká Beňo s tím, že „problémem může být tenká hranice mezi pracovním a soukromým životem, sociální distanc nebo nedůvěra ze strany mikromanažerů.“

 

Zdroj: www.vstecb.cz 

Související

Pavel Kysilka: Vzácná obourukost firem

Pavel Kysilka, z Indexu Lidových novin 31. ŘÍJNA 2017 Digitální transformace nutí firmy experimentovat a hodně riskovat. Ty nejúspěšnější mají schopnost kombinovat přednosti korporace s výhodami technologických startupů Kdykoliv ekonomiky procházely hlubokými a rychlými změnami, nastala pro firmy...


Petr Beneš: Hodnota pro firmu není jen v tom, co víte, ale i co sdílíte…

Petr Beneš, 20. LISTOPADU 2017 Česká wikipedie vysvětluje pojem kolaborace jako vědomou spolupráci s nepřítelem proti vlastní zemi. Proti tomu anglické „collaboration“ se překládá třeba jako partnerství nebo týmová spolupráce. Já pod tímto termínem rozumím i něco navíc. Kolaborace pro mě znamená...


Pavel Kysilka: Emoční ekonomika aneb koho přejde smích?

Pavel Kysilka, z Indexu Lidových novin 27. LISTOPADU 2017 Technologie začínají rozumět našim emocím a z této schopnosti se stává velký byznys. Emočně inteligentních aplikací se ročně prodá za desítky miliard dolarů a v příštích letech se jim prorokuje exponenciální růst. Už jsme si zvykli na to,...