Které jurisdikce uznávají důkazy z blockchainu?
Byznys inovace
Foto: Shutterstock

Které jurisdikce uznávají důkazy z blockchainu?

Společnost Blockchain Advisory představila vyčerpávající analýzu legislativy několika států, týkající se přípustnosti důkazů zaznamenaných na blockchainu u soudů. Některé právní systémy pro blockchain tvoří zvláštní zákony, jiné upravují stávající právní normy či vysvětlují veřejnosti, jak jsou starší zákony aplikovatelné na blockchain.

22.05.21

Federální vláda Spojených států amerických nevyužila svou ústavní pravomoc ke změně právních předpisů upravujících přípustnost důkazů na blockchainu u soudu a jednotlivé státy mohou vydávat a provádět vlastní právní předpisy. Federální pravidla pro uznávání důkazů akceptují originální listiny, záznamy nebo fotografie.

Několik amerických států zregulovalo blockchain zavedením své vlastní legislativy a pravidel, zejména s ohledem na mantinely u kryptoměn. Stát New York byl první, přičemž nyní implementovalo svá vlastní pravidla a předpisy pro virtuální měny 32 států. Státy Illinois, Vermont, Virginie, Washington, Arizona, New York a Ohio schválily nebo zavedly právní předpisy, které dokonce konkrétně upravují přípustnost důkazů z blockchain u soudu.

V Illinois vstoupil v lednu letošního roku v platnost zákon č. 3575 o blockchainových technologiích. Upravuje používání technologií blockchainu v transakcích, stanovuje omezení a také definuje pojmy jako blockchain a elektronický záznam. Zákon stanoví, že „chytré smlouvě, záznamu nebo podpisu nelze popřít právní účinek nebo vykonatelnost pouze proto, že byl použit k jejímu vytvoření, uložení nebo ověření blockchain“.

Vermontský zákon House Act 868, neboli zákon týkající se hospodářského rozvoje, přijatý v červnu roku 2016, obsahuje část věnovanou uznání platnosti blockchainových záznamů a jejich přípustnosti u soudu. Zákon v zásadě potvrzuje digitální záznamy elektronicky uložené na blockchainu za přípustné. Ve Virginii byl „blockchainový zákon“ House Bill 2415 v návrhu předložen 1. září 2019, dosud nebyl schválen a zatím neplatí. Nicméně by měl vypadat podobně jako vermontský zákon House Act 868. Ve státě Washington nabyl účinnosti Senate Bill 5638 28. července 2019. Zákon definuje elektronický záznam jako „záznam generovaný, sdělený, přijatý nebo uložený elektronickými prostředky pro použití v informačním systému nebo pro přenos z jednoho informačního systému do druhého“. Elektronickým záznamům pak nelze odepřít právní účinek, platnost nebo vymahatelnost z důvodu, že jsou generovány, sdělovány, přijímány nebo ukládány pomocí DLT (distributed ledger technology).

Pozměněný arizonský zákon House Bill 2417 vstoupil v platnost 29. března 2017 a týká se elektronických transakcí, podpisů či smluv a poskytuje právní jistotu, pokud jde o jejich vymahatelnost a platnost. Ve státě New York jsou ve hře zákony Assembly Bill 1683 a Senate Bill 4142 a jejich návrhy vypadají prakticky stejně jako arizonský zákon o elektronických podpisech a záznamech. Zmíněné zákony či jejich návrhy obsahují stejná ustanovení týkající se uznávání elektronických podpisů a smluv zajištěných prostřednictvím blockchainu a platnosti chytrých smluv. V Ohiu je v návrhu zákon Senate Bill 300 od května 2018 a jeho cílem je změna zákona o elektronických transakcích, zatím obsahuje ustanovení, že „záznamu nebo podpisu nelze upřít právní účinek nebo vykonatelnost pouze proto, že je v elektronické podobě“.

 

Zdroj: https://bca.com.mt/blockchain_court_evidence/

Související

Těžba bitcoinu produkuje tuny odpadu

Těžaři kryptoměny bitcoin každoročně vyprodukují 30 700 tun elektroodpadu, odhadují Alex de Vries a Christian Stoll. To je v průměru 272 gramů na transakci. Pro srovnání, iPhone 13 váží 173 gramů. Těžaři vydělávají peníze vytvářením nových bitcoinů, ale použité výpočetní prostředky spotřebovávají...


Spolková rada přijala rezoluci o zákazu spalovacích motorů od roku 2030

Mateřskou zemí spalovacích motorů je Německo. Jeho Spolková rada, Bundesrat, přijala nyní rezoluci o jejich zákazu počínaje rokem 2030. Podle ní by měly za čtrnáct let na silnicích jezdit pouze bezemisní vozidla. Vliv německé legislativy na evropskou je tradičně nemalý a bude zajímavé sledovat, co...


Ross je právník, který pracuje 7x24. Je totiž umělou inteligencí

Advokátní kancelář Baker&Hostetler najala nového právníka jménem Ross do své padesátihlavé divize konkurzního práva, který pracuje bez pauz a svátků. Pointou je, že Ross je prvním právníkem – strojem, umělou inteligencí. Byl vytrénován od IBM Watson, platformy, která dokáže analyzovat texty v...