Dům z 3D tiskárny? Ano, a navíc vícepatrový!
Startup scéna
Foto: www.tul.cz

Dům z 3D tiskárny? Ano, a navíc vícepatrový!

Tým vědců z Technické univerzity v Liberci vyvíjí unikátní robotické rameno pro 3D tisk, které bude schopné vytisknout i rozsáhlé a vícepodlažní budovy.

28.05.21

Robotické zařízení bude tisknout i rozsáhlé nebo vícepodlažní budovy. Robot z TUL je navržen tak, aby tiskl přímo na staveništi, kam ho bude možné převézt bez použití robustní dopravní techniky. Robotické zařízení se má přemisťovat po staveništi a postupně tisknout jak svislé, tak vodorovné konstrukce. Díky tomu se jedná o celosvětový unikát, jinde na světě užívaní roboti prozatím tisk stropů a střešních konstrukcí nezvládají.

Domy se budou sestavovat z jednotlivých částí jako velké lego. Vodorovné části se vytisknou na zemi a přenesou na místo. Svislé části se vytisknou přímo na místě určení.  Vědci si už ověřili, že rameno dokáže opsat jakoukoliv křivku. Tato technologie vnese do architektury velkou rozmanitost i možnost tisknout neobvyklé tvary. Tým chce navíc dosáhnout tiskové přesnosti dvou až tří milimetrů, která není ve stavebnictví běžná.

Na řadě je vývoj cementové směsi pro tisk. Materiál musí tuhnout dostatečně rychle, aby se vrstvy nebortily, ale zároveň, aby se spojovaly. Do budoucna je také zapotřebí vyřešit také otázku legislativy, neboť pro tištěné konstrukce dosud neexistují stavební předpisy.

Výzkumný úkol řeší společně vědecké týmy Technické univerzity v Liberci z fakulty umění a architektury, fakulty textilní, fakulty strojní (FS) a fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (FM). Zapojily se i Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i., a Kloknerův ústav ČVUT v Praze. Testy už začaly a univerzita usiluje o patentovou ochranu technologie.

Dopad:

Výroba cementu je velkou zátěží pro životní prostředí, navíc docházejí potřebné suroviny. Nabízí se zde lehké tenkostěnné betonové a nekonvenčně vyztužené konstrukce, které spotřebu materiálu značně sníží. Robotická tiskárna bude na místo dopravována bez nutnosti velkých nákladních automobilů, které navíc nebudou muset na místo dopravovat ani bednění a prefabrikáty. Toto řešení je tedy levnější a ekologičtější, než postupy dnes běžně uplatňované. Nepřehlédnutelné jsou také architektonické možnosti.

 

Zdroj: www.tul.cz 

Související


Jak na rychlejší digitalizaci státu? Ptali jsme se bývalé ministryně informatiky Dany Bérové

Pokud si chcete přidat Czechárnu Petra Beneše na Spotify, můžete tak učinit ZDE . 6Dhub.cz · CZECHárna Petra Beneše #36 - Dana Bérová


Co stojí za úspěchem networkingového centra Opero? O Operu, investování a nadějných českých projektech jsme si povídali s Pavlem Přikrylem

6Dhub.cz · CZECHárna Petra Beneše #35 - Pavel Přikryl Pokud si chcete přidat Czechárnu Petra Beneše na Spotify, můžete tak učinit ZDE .