Dům z 3D tiskárny? Ano, a navíc vícepatrový!
Startup scéna
Foto: www.tul.cz

Dům z 3D tiskárny? Ano, a navíc vícepatrový!

Tým vědců z Technické univerzity v Liberci vyvíjí unikátní robotické rameno pro 3D tisk, které bude schopné vytisknout i rozsáhlé a vícepodlažní budovy.

28.05.21

Robotické zařízení bude tisknout i rozsáhlé nebo vícepodlažní budovy. Robot z TUL je navržen tak, aby tiskl přímo na staveništi, kam ho bude možné převézt bez použití robustní dopravní techniky. Robotické zařízení se má přemisťovat po staveništi a postupně tisknout jak svislé, tak vodorovné konstrukce. Díky tomu se jedná o celosvětový unikát, jinde na světě užívaní roboti prozatím tisk stropů a střešních konstrukcí nezvládají.

Domy se budou sestavovat z jednotlivých částí jako velké lego. Vodorovné části se vytisknou na zemi a přenesou na místo. Svislé části se vytisknou přímo na místě určení.  Vědci si už ověřili, že rameno dokáže opsat jakoukoliv křivku. Tato technologie vnese do architektury velkou rozmanitost i možnost tisknout neobvyklé tvary. Tým chce navíc dosáhnout tiskové přesnosti dvou až tří milimetrů, která není ve stavebnictví běžná.

Na řadě je vývoj cementové směsi pro tisk. Materiál musí tuhnout dostatečně rychle, aby se vrstvy nebortily, ale zároveň, aby se spojovaly. Do budoucna je také zapotřebí vyřešit také otázku legislativy, neboť pro tištěné konstrukce dosud neexistují stavební předpisy.

Výzkumný úkol řeší společně vědecké týmy Technické univerzity v Liberci z fakulty umění a architektury, fakulty textilní, fakulty strojní (FS) a fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (FM). Zapojily se i Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i., a Kloknerův ústav ČVUT v Praze. Testy už začaly a univerzita usiluje o patentovou ochranu technologie.

Dopad:

Výroba cementu je velkou zátěží pro životní prostředí, navíc docházejí potřebné suroviny. Nabízí se zde lehké tenkostěnné betonové a nekonvenčně vyztužené konstrukce, které spotřebu materiálu značně sníží. Robotická tiskárna bude na místo dopravována bez nutnosti velkých nákladních automobilů, které navíc nebudou muset na místo dopravovat ani bednění a prefabrikáty. Toto řešení je tedy levnější a ekologičtější, než postupy dnes běžně uplatňované. Nepřehlédnutelné jsou také architektonické možnosti.

 

Zdroj: www.tul.cz 

Související

Smart textilie pro vyšší bezpečnost účastníků silničního provozu

Aplikace fotoluminiscenčních textilií, textilií „svítících ve tmě“, patří v současnosti mezi nejperspektivnější předměty výzkumu a vývoje v textilním průmyslu. „Běžně užívané retroreflexní prvky na oblečení nejsou užitečné pro chodce, kteří se nacházejí mimo obrazec paprsků světlometů blížícího se...


Výpočetní algoritmy mohou odhalit původ gregoriánského chorálu

Gregoriánský chorál je forma nedoprovázeného duchovního zpěvu v latině, která vznikla v Evropě ve středověku. Zpěvy bylo možné slyšet v katedrálách či malých kostelích. Sloužily k předávání posvátných textů dalším generacím. A právě proto se přísně dbalo na to, aby se v ničem nelišily, říká Jan...


CzechInvest podpoří 38 startupů částkou přes 105 milionů korun

„Technologická inkubace je klíčovým projektem agentury CzechInvest. Pomáhá startupům intenzivním mentoringem, matchmakingem a dalšími službami. Na jeho konci očekáváme úspěšný startup s hotovým produktem,“ uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu zodpovědný za agenturu CzechInvest Petr Očko....