CzechInvest pomůže startupům Technologickou inkubací
Startup scéna
Foto: Shutterstock

CzechInvest pomůže startupům Technologickou inkubací

Státní agentura CzechInvest přijala v první výzvě projektu Technologická inkubace 114 žádostí. Přihlásit se mohly startupy zaměřené na mobilitu, kreativní průmysl, ekologii a oběhové hospodářství nebo umělou inteligenci. Jde o čtyři ze sedmi odvětví, na která se projekt Technologická inkubace zaměřuje.

12.10.22

Czechinvest plánuje v příštích pěti letech podpořit až 250 inovativních startupů částkou 850 milionů korun.

Mezi žadateli je 92 procent firem mladších tří let. Více než třetina žádostí spadá do oblasti umělé inteligence, těsně následované kreativním průmyslem. Nejvíce jich pochází z Prahy a Jihomoravského kraje.

Žádosti budou nyní vyhodnoceny. „Následovat bude práce se startupy, která spočívá především v intenzivním mentoringu a zprostředkování vhodných kontaktů, na jejímž konci očekáváme úspěšné spuštění startupu s hotovým produktem,“ uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Očko, který je pověřen řízením agentury CzechInvest.

Každému ze startupů bude poskytnuta pomoc odrážející jeho specifické potřeby. „Naším hlavním cílem je podpora ve strategických inovačních oblastech, v nichž má Česká republika největší růstový potenciál nebo strategický zájem,“ dodal Očko.

Celkem se do uzávěrky 17. srpna přihlásilo 320 zájemců, většina z nich však proces podání žádosti nedokončila. „S ostatními pokračujeme v předinkubačním procesu, který zahrnuje práci s firmou před podáním samotné žádosti,“ řekla náměstkyně CzechInvestu pro technologický rozvoj Tereza Kubicová.

Pět milionů i inkubační balíček

Zatímco v jiných programech je otevřená komunikace s žadatelem zakázána, v projektu Technologická inkubace je podporována a doporučována. Úspěšní žadatelé získají finanční podporu do výše až pěti milionů korun na nákup služeb. Tyto peníze budou použity na vývoj nebo dokončení produktu či služby a na splnění cíle, který si žadatel stanovil ve svém projektovém záměru.

Součástí poskytnuté podpory je i inkubační balíček. Tým odborníků bude se společností intenzivně spolupracovat až dva roky a pomůže mu nejen s podnikáním, ale i s právními službami, marketingem či financemi. Klíčovou oblastí poradenství a mentoringu bude pomoc s konkrétními technologiemi.

Pre-inkubace

Další výhodou projektu je i takzvaná pre-inkubace, která umožňuje konzultovat projektový záměr před jeho oficiálním předložením. Cílem je připravit klienty na proces podávání žádostí.

„Zájem o konzultace či preinkubaci je zatím poměrně velký. Přihlásilo se již více než 300 potenciálních zájemců a se všemi postupně navazujeme komunikaci. Pre-inkubace není spojena s výzvou. Tato možnost zde bude po celou dobu realizace projektu Technologické inkubace. Výzvy budeme vyhlašovat maximálně dvakrát až třikrát ročně," uvedla náměstkyně CzechInvestu pro technologický rozvoj Tereza Kubicová.

Projekt by měl v příštích pěti letech podpořit až 250 inovativních startupů částkou přibližně 850 milionů korun. Pro podpořené startupy je hlavním přínosem propojení s potenciálními partnery a skutečnost, že CzechInvest bude s každou podpořenou firmou intenzivně pracovat formou inkubace.

 

ZDROJ

Související

Supernova staví most mezi designem a vývojem

„Nápad na Supernovu vychází z rozporu mezi designéry a vývojáři. Myslím, že mezi nimi existuje jakýsi komunikační blok. Také svět designérů a vývojářů je od sebe dost odtržený,“ řekl generální ředitel a spoluzakladatel společnosti Jiří Třečák serveru TechCrunch. Software funguje jako jakýsi most,...


Pražský startup získal 16,3 milionu eur. Chce usnadnit přechod na obnovitelné zdroje

Pro spotřebitele může být při přechodu na obnovitelný zdroj náročné zvolit správný výrobek, který bude jejich domácnosti nejlépe vyhovovat, a poté se spojit s profesionálním technikem, který má kapacitu na instalaci a uvedení do provozu. Woltair proto nabízí digitální transparentní poradenský...


Americký startup pomůže Čechům s placením nájmu

Technologie na základě předchozích příjmů uživatele vypočítá, kdy je pro něj nejvhodnější platit nájemné. Poté mu umožní přizpůsobit si úhrady podle svých potřeb. Jen ve Spojených státech přibližně deset milionů domácností neplatí nájemné každý měsíc včas, což vede k vysokým poplatkům za pozdní...