Léčba rakoviny pomocí zvuku
Kultura a vzdělávání
Foto: Shutterstock

Léčba rakoviny pomocí zvuku

Tým vědců z Michiganské univerzity tvrdí, že se jim podařilo zničit nádory jater u potkanů pouze pomocí neinvazivních ultrazvukových vln, což by mohlo změnit léčbu pacientů s rakovinou jater.

03.05.22

V prvních testech na zvířatech dokázaly zvukové vlny zničit až 75 % jaterních nádorů, což umožnilo imunitnímu systému vypořádat se se zbývajícími tkáněmi a zabránit jejich opětovnému vzniku.

"I když nezasáhneme celý nádor, můžeme způsobit jeho ústup a také snížit riziko budoucího metastazování," uvedl v prohlášení Zhen Xu, profesor biomedicínského inženýrství na Michiganské univerzitě a jeden z autorů nové studie publikované v časopise Cancers.

Zjednodušeně se jedná o ultrazvukové zobrazovací zařízení postavené na steroidech. Tato technologie, zvaná histotripse, se již testuje na lidech v nemocnici Baptist Health South Florida a dokáže zamířit tenké paprsky ultrazvukových vln na cílové oblasti.

Zařízení, které vysílá cílené ultrazvukové vlny, vytváří uvnitř postižených tkání mikrobubliny, které způsobují jejich rychlé rozpínání, kolaps a nakonec i rozpad.

Tento přístup má spoustu výhod. Vědci zjistili, že tato technologie nemá stejné nežádoucí vedlejší účinky jako jiné přístupy léčby rakovinných nádorů, jako je ozařování nebo chemoterapie.

Ještě nás však čeká spousta práce, než budeme s jistotou vědět, že histotripse je pro pacienty s rakovinou jater účinná a bezpečná.

"Doufáme, že naše poznatky ze studie budou motivací pro budoucí preklinické a klinické výzkumy histotripse směřující ke konečnému cíli, kterým je klinické přijetí léčby histotripse u pacientů s rakovinou jater," uvedl ve svém prohlášení hlavní autor studie Tejaswi Worlikar, doktorand biomedicínského inženýrství na Michiganské univerzitě.

Rakovina jater patří mezi deset nejčastějších nádorových onemocnění, která dnes postihují Američany. V České republice si tuto diagnózu ročně vyslechne bezmála 1000 lidí a podobný počet každý rok na tento druh rakoviny také umírá.

 

ZDROJ

Související

Lesy přestávají být plícemi republiky, uhlík mizí i z půdy

V důsledku rozpadu lesů a zintenzivnění těžby se staly naopak producentem oxidu uhličitého, který dříve pohlcovaly. To je velký problém zejména v souvislosti s klimatickou změnou a klimatickými závazky České republiky. Vědci se nyní budou podrobně zabývat půdou na kalamitních holinách. Navrhnou...


Příprava nejslibnějšího zářiče alfa pro léčbu nádorů

Ústav jaderné fyziky AV ČR uzavřel dlouhodobou dohodu o spolupráci s německou firmou Eckert & Ziegler AG, která se specializuje na výrobu radionuklidů pro lékařské účely. Německý partner investuje do vybavení a vědeckých experimentů směřujících k výrobě aktinia-225 (225Ac), izotopu, jenž je...


Průlom v boji s energetickou krizí? Čeští vědci vyrábí chemikálie a průmyslové produkty ze slunce a minerálů

Základem technologie, jež díky významnému snížení energetických nákladů znamená i pádnou odpověď na současnou energetickou krizi, je nanomateriál vyvinutý vědci z Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií – CATRIN Univerzity Palackého v Olomouci a Centra energetických a environmentálních...