Kalifornie chce vypustit do přírody miliony geneticky modifikovaných komárů
Kultura a vzdělávání
Foto: Shutterstock

Kalifornie chce vypustit do přírody miliony geneticky modifikovaných komárů

V Kalifornii mají být do přírody vypuštěny miliony geneticky modifikovaných komárů. Důvod? Snaha snížit populaci invazivního druhu. Ne všichni jsou ale z tohoto nápadu nadšeni.

22.04.22

Britská společnost Oxitec vytvořila v laboratoři nové, velmi kontroverzní, geneticky modifikované komáry, kteří by se později mohli volně pohybovat v Kalifornii, a to v rámci experimentu, který nedávno schválila americká federální vláda.

Nový tvor společnosti Oxitec, nazvaný OX5034, je vyroben z komárů odchycených v Mexiku. Když se samci páří se samicemi ve volné přírodě, speciální gen vložený do jejich genetického kódu zabíjí budoucí generace komářích samic, čímž účinně omezuje schopnost hmyzu rozmnožovat se. Společnost slíbila, že do přírody vypustí pouze samce. Vzhledem k tomu, že štípou jen komáří samice, má tím být zaručeno, že člověk nemůže být modifikovaným hmyzem kousnut.

Vláda udává, že nově vytvoření komáři by mohli pomoci ochránit polovinu světové populace před komárem Aedes aegypti, který je zodpovědný za přenos nemocí jako jsou horečka dengue, horečka chikungunya a žlutá zimnice, na člověka.

Oxitec tvrdí, že v jedné brazilské oblasti už se mu už při podobném experimentu podařilo zneškodnit 95 procent invazní populace. Zveřejnil však jen málo údajů z tohoto experimentu, stejně tak i z dalšího, který následoval po něm na souostroví Florida Keys. Tam byli v roce 2021 již takto modifikovaní komáři vypuštěni.

Proti projektu na Keys ostře protestovali někteří obyvatelé, kteří tvrdili, že byli nuceni podepsat souhlas, aniž by byli dobře informováni o možných důsledcích projektu. „Považuji to za zločin, že nás do tohoto experimentu donutili," řekl jeden z obyvatel časopisu Futurism. „Považuji za zločin, že jsme vystaveni tomuto terorismu ze strany našeho vlastního úřadu pro kontrolu komárů na Florida Keys."

Také někteří odborníci upozorňují na možné negativní důsledky experimentu. Například tvrdí, že vypuštění laboratorních komárů může mít dopad na ostatní volně žijící živočichy, nebo dokonce na schopnost kontrolovat stávající populaci komárů. Natalie Koflerová, bioetička z Harvard Medical School, řekla deníku LA Times: „Je třeba více transparentnosti ohledně toho, proč se tyto pokusy provádějí. Jak se zvažují rizika a přínosy?"

Koneckonců, není to tak, že by Kalifornie byla ohniskem nemocí přenášených komáry. Ve skutečnosti nebyl dosud prokázán ani jeden případ, že by komár Aedes aegypti jakoukoli z výše uvedených nemocí přenesl.

Nathan Rose, vedoucí oddělení pro regulační záležitosti společnosti Oxitec, říká, že kalifornská oblast byla vybrána proto, že populace těchto komárů tu byla objevena zhruba před 10 lety a rychle rostla.

Přestože americká Agentura pro ochranu životního prostředí už projekt schválila, nyní musí ještě překonat několik překážek, aby mohl být zrealizován. Není pochyb o tom, že zbavit se nemocí přenášených komáry by mělo obrovský význam. Vždy je však nutné zvážit cenu a možná rizika, která by takový experiment mohl přinést.

 

ZDROJ

Související

Lesy přestávají být plícemi republiky, uhlík mizí i z půdy

V důsledku rozpadu lesů a zintenzivnění těžby se staly naopak producentem oxidu uhličitého, který dříve pohlcovaly. To je velký problém zejména v souvislosti s klimatickou změnou a klimatickými závazky České republiky. Vědci se nyní budou podrobně zabývat půdou na kalamitních holinách. Navrhnou...


Průlom v boji s energetickou krizí? Čeští vědci vyrábí chemikálie a průmyslové produkty ze slunce a minerálů

Základem technologie, jež díky významnému snížení energetických nákladů znamená i pádnou odpověď na současnou energetickou krizi, je nanomateriál vyvinutý vědci z Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií – CATRIN Univerzity Palackého v Olomouci a Centra energetických a environmentálních...


Nový letecký turbovrtulový motor Catalyst vyhrál tendr pro Eurodrony

Fakulta strojní ČVUT v Praze již loni prezentovala, že na své létající zkušebně spolu s českou odnoží GE Aviation provádí experimenty turbovrtulového motoru Catalyst. Dnes je Catalyst motorem prověřeným nejen pozemními zkouškami, ale i za letu, a to zejména při letech v Berlíně. Na jeho vzniku se...